VÄRDERINGAR & POLICY

Flicka med Drawing

BARNCENTERAD METODIK

widea säkerställer att barn och ungdomars rätt att meningsfullt delta och lära sig i en säker miljö alltid uppfylls. widea använder barnvänlig metodik och anpassar sig till varje målgrupps specifika nivå och behov.

Färgrutor

INKLUDERANDE METODIK

widea utesluter inte. Vår verksamhet genomföra på ett inkluderande sätt, vilket innebär att alla oavsett etnicitet, kön, ålder eller funktionshinder - erkänns för sin kapacitet och uppmanas att meningsfullt delta.

Plast förorenat hav

MILJÖPOLICY

För att minska koldioxidutsläppen strävar widea alltid efter att använda det mest miljövänliga resesättet. widea undviker onödiga trycksaker och avstår från användning av engångsplast produkter.

Fancy Dance Shoes

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

widea säkerställer att all rådgivning, utbildning och materiell utveckling etc. alltid är jämställdhets-integrerad och som utmanar könsstereotyper och använder könsneutrala exempel.

balansera stenar

KONFLIKTKÄNSLIGHET

widea strävar efter att vara så informerade som möjligt om varje plats där vi arbetar. widea kommer alltid att vidta åtgärder för att säkerställa en trygg atmosfär i alla olika typer av projekt.

Tjejmålning i konstklass

 POLICY FÖR SKYDD AV BARN

widea följer den högsta formen av skydd av barn för att säkerställa att barns säkerhet och välbefinnande står i centrum när man arbetar med dem eller i projekt där barn eller ungdomar är målgruppen.