Kurser och utbildningar

Image by Capturing the human heart.

Resesäkerhet

- katastrofberedskap

Vad är det viktigaste när du reser? Att komma tillbaka levande.

 

Din personal är förmodligen väl medveten om vad man ska göra om det brinner men vad händer när de reser och plötsligt sker det en jordbävning eller översvämning? Vad ska de hur de ska agera då?

 

Denna kurs utevcklar dina medarbetares kompetens inom riskmedvetenhet och agerande. Hur man förbereder sig inför en resa, agerar korrekt om det sker en katastrof samt vad som händer efteråt.

Kursen ger konkreta och enkla rekommendationer om vilka saker man ska ta med, vad man ska tänka på före, under och efter och viktigast hur man ska agera!

Image by Sandy Millar

Jämställdhets integrering 

Kvinnor, flickor och pojkar drabbas oproportionerligt av katastrofer.

 

Ändå ingår de ofta inte i katastrofriskreducerande arbetet på grund av underliggande könsnormer eller bristande förståelse för deras kapacitet eller behov.

 

Kursen går igenom vad är genus och relation till katastrofer.  Vi ger dig kompetens i hur man applicerar ett genusperspektiv i alla verktyg som vi använder i projekt för att minska katastrofrisker.

Vad hindrar kvinnors och flickors deltagande och vilka analyser behöver man genomföra innan, samt vilka verktyg man behöver använda för att öka jämställdheten inom katastrofriskhantering.

Image by NASA

Integrering av resiliens

 i projekt

Katastrofer påverkar alla tematiska sektorer och avbryter all verksamhet.

 

Genom att integrera riskanalys mot katastrof och klimatförändring i alla projekt skapar det en starkare motståndskraft mot katastrofer och kriser och därmed bättre hållbarhet.

 

Denna kurs kommer utvecklar din kompetens att  hur man genomför riskanalyser, minskar samt förbereder sig för identifierade risker. Den går även igenom effekterna av klimatförändringar och hur man anpassar sig till det. T.ex. vilka verktyg att det finns att använda och hur de kan integeras i andra tematiska områden.  Vi anpassar oss för att passa era behov och kunskapsnivå.

Våra kurser, utbildningar, seminarier kan göras online eller live

Onlinekurs

Under utveckling

Interaktivt webbseminarium

Seminarium eller föreläsning

Hittade du inte det du letade efter?

Dela dina tankar med oss ​​så kan vi hjälpa till att utveckla en 

kurs eller utbildning som passar dina specifika behov!

 

info@widea.se