OM WIDEA

Vår bakgrund

widea står för vida idéer och grundades av Olivia Forsberg 2018. Vi har vår bas i Stockholm, Sverige.

Vi strävar efter att öka motståndskraften mot katastrofer där alla (kvinnor, män, flickor och andra kön) ingår i katastrofhanteringen och anpassningen till klimatförändringarna.

Att rädda liv och skydda resurser samtidigt som man förbereder sig för en framtid i ett förändrat klimat.

 

Katastrofer diskriminerar inte och det borde vi inte heller göra. Med det förändrade klimatet är det viktigare än någonsin att vidta åtgärder för att mildra katastrofriskerna och förbereda sig för att rädda liv och resurser. Kvinnor, män, pojkar och flickor bör alla vara meningsfullt involverade i bedömningen av deras katastrofrisker och vilka åtgärder de ska vidta. Kunskap är nyckeln. Det är det som widea handlar om!

VILKA ÄR VI?

Olivia Forsberg

Ägare och teknisk expert

Olivia har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd, både i myndigheter och i det civila samhället. Sedan 2010 har hon arbetat specifikt med katastrofriskreducering, anpassning av klimatförändringar, motståndskraft och tidig återhämtning. Hennes projektportfölj sträcker sig från kapacitetsutveckling av nationella katastrofhanteringsbyråer, EU: s / FN-projekt i stor skala, till barncentrerade katastrofriskreduceringsprojekt för en icke-statlig organisation. Hon har arbetat i över 15 länder; Botswana, Rwanda, Demokratiska republiken Kongo, Timor-Leste, Haiti och Afghanistan för att nämna några av dessa.

It’s rare that you come across standout talent like Olivia. Efficient’ is the phrase that comes to mind when I think about Olivia. She had an excellent rapport with the many constituents served by our office including donors, country offices, and other professional organisations.

Panadda Changmanee

 

Consultant at Research and Communications Group

VÅRA MEDARBETARE

Hos widea samlar vi in ​​expertis från olika tematiska områden. Vi finns i sju länder och tillsammans talar vi fler än 8 språk. Vi har genomfört workshops, utvärderingar, utvecklat utbildningsmaterial, strategiska analys, projektutveckling etc. för många olika klienter som nationella regeringar, lokala civilsamhälles organisationer, FN och stora INGO: er för att nämna några.

 

Peuvchenda Bun

Expert klimatanpassning samt katastrofriskreducering

Chenda har över 15 års strategiska erfarenheter av program- och programhantering inom katastrofriskhantering (DRM), säkra skolor och klimatanpassning och mildring i Sydost- och Sydasien. Han har långvarig erfarenhet som projektledare och facilitator för minskning av katastrofrisker med barn-centrerade metoder. Hon har genomfört flera utvärderingar av projekt över hela Asien för INGO: s. Hon är baserad i Kambodja.

Yusra Tebe

Expert utbildning efter en katastrof 

Yusra har över 14 års yrkeserfarenhet inom humanitärt bistånd och utvecklingsstöd. Han har arbetat med flera humanitära svar i Indonesien och har lång erfarenhet som utbildare, talare och facilitator i nationell och internationell skala. Han har gjort flera konsultuppdrag i den asiatiska regionen t.ex. utvärderingsstudier och forskning. Yursa är baserat i Indonesien.

Fatema Tuz Zohra

Expert på humanitärt bistånd och katastrofriskhantering

Fatema är en humanitär och utvecklingsexpert med mer än 7 års erfarenhet av resiliensprogram med progressiv erfarenhet av klimatförändringar. Hon har erfarenhet från sektorerna; katastrofriskreducering och klimatförändring, resiliensprogram, nätverk för humanitär samordning och kapacitetsuppbyggnad. Fatema är baserat i Bangladesh.

Rahul Pandit

Expert humanitärt och utvecklingsbistånd

Rahul är en humanitär och utvecklingsproffs med mer än 15 års erfarenhet i Sydasien, Sydostasien, Centralasien, Västeuropa, Skandinavien, Balkan, Sydafrika och Östafrika som arbetar med FN, INGO och regeringen. Hans tekniska specialiteter inkluderar katastrof- och klimatresiliens, nödberedskap, kapacitetsutveckling, organisationsutveckling, med praktisk erfarenhet av humanitär utveckling - fredsbyggande nexus, resursmobilisering, partnerskap och teamledning. Rahul är baserat i Indien.

Kai Kim Chiang

Expert resiliens

Kai Kim har mer än 15 års yrkeserfarenhet med av klimat- och katastrofmotståndskraft i Syd- och Sydostasien, inklusive på teknisk och strategisk nivå. Hennes arbete korsar klimat-, katastrof-, miljö- och utvecklingsnexus, och hon har arbetat i över 15 länder inklusive Kina.

Nathalie Andre

Expert på vattenpolitik, infrastrukturutveckling och finansiering

Nathalie har över 18 års yrkeserfarenhet som expert inom vattensektorn med erfarenhet på teknisk och strategisk nivå. Över tio års erfarenhet av att planera och samordna stora vatteninfrastrukturprojekt som täcker vattenförsörjnings- och bevattningsnätverk och sex år som konsult för vattenrelaterade projekt med FN.

Medförfattare av avsnitt av FN-vatten GLAAS-rapporterna 2012 och 2014, samt fungerade som en samlingspunkt för datainsamling för över 90 länder med land- eller regionala kontaktpunkter . Hon är baserad i Sydkorea.